Dohliadame na vašu kybernetickú bezpečnosť 24/7_

void security operations logo

Všetko, čo je online, je vystavené riziku_

A v dnešnej dobe je online všetko. Kybernetický priestor sa stáva obrovským lákadlom pre získanie najcennejších informácií, ktoré máte.

Sofistikovanosť útokov, počet hackerov a zraniteľných miest v sieti neustále rastie. Incidenty, ktoré boli kedysi považované za výnimočné, sa stávajú bežnými.

Do každého zariadenia v sieti je dnes možné vstúpiť nevyžiadane.

Ako rýchlo preniknú do siete tí najlepší?

Doba prieniku hackerov do siete sa počíta v minútach a hodinách.
Odhalenie útoku však trvá podstatne dlhšie – týždne až mesiace.

18 MIN

čas potrebný na prienik do siete

214 DNÍ

čas potrebný na na odhalenie úniku dát
* Zdroj: Crowdstrike: Global Threat Report: Adversary
Tradecraft and the Importance of Speed
Cost of Data Breach, Ponemon Institute, 2017

v01d:: Security
Operations Center

Postaviť kvalitnú vlastnú obranu je pre väčšinu firiem príliš zložité a nákladné.

Void prepája unikátne technologické riešenie s tímom skúsených bezpečnostných analytikov a špecialistov.

Vašej firme pridáva ďalšiu úroveň bezpečnosti a zvyšuje jej odolnosť voči útokom. V prípade prelomenia ochrany spolupracuje aj na opätovnom zabezpečení siete.

Ako v01d::
funguje?

Systém nepretržite sleduje aktuálne dianie vo svete kybernetickej bezpečnosti a zároveň monitoruje vaše IT prostredie.

Vyhľadáva možné nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť vaše dáta.

Potenciálne incidenty preveruje a vyhodnocuje tím bezpečnostných analytikov, ktorí sú k dispozícii 24 hodín denne. Na odhalený útok tak vedia zareagovať kedykoľvek a dostatočne včas.

v01d:: vás
chráni pred_

  • poškodením reputácie
  • zastavením prevádzky útokmi na firemnú sieť
  • únikom know-how a duševného vlastníctva
  • finančnými stratami (aj v dôsledku platnosti GDPR)
  • krádežou online identity
  • nezrozumiteľnými bezpečnostnými reportami
  • nelogickými pokynmi pre interných IT

Čo získate?

Monitoring
siete 24/7

Vašu sieť máme pod dohľadom 24 hodín denne. Počas bežnej pracovnej doby, kedy je bezproblémová prevádzka nevyhnutná, ale aj v čase, kedy sú škodlivé aktivity najčastejšie (v noci, počas sviatkov či dovoleniek).

Priebežné mapovanie
podozrivých aktivít

Preveríme každú neobyčajnú aktivitu vo vašej sieti a dopredu upozorníme na potenciálne nebezpečenstvá prichádzajúce z akejkoľvek strany.

Súkromie
dát

Nedotýkame sa samotných dát, nevidíme do obsahu emailov či zdieľaných dokumentov. Vašu sieť sledujeme len po technickej stránke. Nehľadíme nikam, kam nesmieme.

Šterenie
nákladov

Identifikujeme hrozby predtým, ako reálne napáchajú škody. Naše riešenie vás zároveň nezaťaží investíciami do vlastného bezpečnostného tímu. Nechá vám tak priestor na rozvoj iných aktivít.

Vyhodnotenie
závažnosti

Nezahltíme vás množstvom zozbieraných informácií. Vyhodnotíme reálnu závažnosť aktivít a až potom vás upozorníme na tie, ktoré sú potenciálne nebezpečné, a to na konkrétne identifikovaných zariadeniach.

Okamžitá reakcia
v reálnom čase

Po dohode s vami sme na bezpečnostné incidenty pripravení reagovať v reálnom čase tak, ako si vyžaduje ich typ a závažnosť. Dodržiavame pri tom vaše interné smernice a poskytneme inštrukcie pre vašich ľudí pri odozve na incidenty.

void soc - security operations center logo

Kto sme_

Sme súčasťou veľkej a spoľahlivej firmy Soitron s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti IT a bezpečnosti. Máme špičkový tím špecialistov s bohatou praxou a znalosťami problematiky kybernetickej bezpečnosti, ako aj mnohoročné skúsenosti s poskytovaním manažovaných služieb 24/7.

Viac informácií nájdete na www.soitron.com

Nepodceňujte kybernetické
hrozby_

Porozprávajte sa s našimi odborníkmi: info zavináč voidsoc bodka com

Kontakt_

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
Slovenská republika
IČO: 35955678
DIČ: 2022066937
IČDPH: SK2022066937

 

void SOC, s.r.o.

Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
Slovenská republika
IČO: 46957545
DIČ: 2023692418
IČDPH: SK2023692418