logo
SK | CZ | EN | TR

Novinky_

hacker

Všetko, čo je online
je vystavené riziku_

A v dnešnej dobe je online všetko. Kybernetický priestor
sa stáva obrovským lákadlom pre získanie najcennejších
informácií, ktoré máte.

Sofistikovanosť útokov, počet hackerov a zraniteľných
miest v sieti neustále rastie. Incidenty, ktoré boli kedysi
považované za výnimočné, sa stávajú bežnými.

Do každého zariadenia v sieti je dnes možné vstúpiť
nevyžiadane.

Ako rýchlo preniknú
do siete tí najlepší?

Doba prieniku hackerov do siete sa počíta v minútach a hodinách.
Odhalenie útoku však trvá podstatne dlhšie - týždne až mesiace.

18 čas potrebný
na prienik
do siete
MIN
214 čas potrebný
na odhalenie
úniku dát
DNÍ
* Zdroj:
Crowdstrike: Global Threat Report: Adversary
Tradecraft and the Importance of Speed
Cost of Data Breach, Ponemon Institute, 2017
soc

v01d:: Security
Operations Center

Postaviť kvalitnú vlastnú obranu je pre
väčšinu firiem príliš zložité a nákladné.

Void prepája unikátne technologické riešenie
s tímom skúsených bezpečnostných analytikov
a špecialistov.

Vašej firme pridáva ďalšiu úroveň bezpečnosti
a zvyšuje jej odolnosť voči útokom. V prípade
prelomenia ochrany spolupracuje aj na
opätovnom zabezpečení siete.

Ako v01d::
funguje?

Systém nepretržite sleduje aktuálne dianie
vo svete kybernetickej bezpečnosti a zároveň
monitoruje vaše IT prostredie.

Vyhľadáva možné nebezpečenstvo,
ktoré by mohlo ohroziť vaše dáta.

Potenciálne incidenty preveruje a vyhodnocuje
tím bezpečnostných analytikov, ktorí sú k dispozícii
24 hodín denne. Na odhalený útok tak vedia
zareagovať kedykoľvek a dostatočne včas.

soc

v01d:: vás
chráni pred_

  • poškodením reputácie
  • zastavením prevádzky útokmi na firemnú sieť
  • únikom know-how a duševného vlastníctva
  • finančnými stratami (aj v dôsledku platnosti GDPR)
  • krádežou online identity
  • nezrozumiteľnými bezpečnostnými reportami
  • nelogickými pokynmi pre interných IT

Čo získate?

offer
Monitoring
siete 24/7

Vašu sieť máme pod dohľadom 24 hodín
denne. Počas bežnej pracovnej doby, kedy
je bezproblémová prevádzka nevyhnutná, ale
aj v čase, kedy sú škodlivé aktivity najčastejšie
(v noci, počas sviatkov či dovoleniek).

offer
Priebežné mapovanie
podozrivých aktivít

Preveríme každú neobyčajnú aktivitu
vo vašej sieti a dopredu upozorníme
na potenciálne nebezpečenstvá
prichádzajúce z akejkoľvek strany.

offer
Súkromie dát

Nedotýkame sa samotných dát, nevidíme do
obsahu emailov či zdieľaných dokumentov.
Vašu sieť sledujeme len po technickej stránke.
Nehľadíme nikam, kam nesmieme.

offer
Šetrenie
nákladov

Identifikujeme hrozby predtým, ako reálne
napáchajú škody. Naše riešenie vás
zároveň nezaťaží investíciami do vlastného
bezpečnostného tímu. Nechá vám tak
priestor na rozvoj iných aktivít.

offer
Vyhodnotenie
závažnosti

Nezahltíme vás množstvom zozbieraných
informácií. Vyhodnotíme reálnu závažnosť
aktivít a až potom vás upozorníme na tie,
ktoré sú potenciálne nebezpečné, a to na
konkrétne identifikovaných zariadeniach.

offer
Okamžitá reakcia
v reálnom čase

Po dohode s vami sme na bezpečnostné incidenty
pripravení reagovať v reálnom čase tak, ako si
vyžaduje ich typ a závažnosť. Dodržiavame pri
tom vaše interné smernice a poskytneme
inštrukcie pre vašich ľudí pri odozve na incidenty.

void

Kto sme_

Sme súčasťou veľkej a spoľahlivej firmy Soitron
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti IT a bezpečnosti.
Máme špičkový tím špecialistov s bohatou praxou
a znalosťami problematiky kybernetickej bezpečnosti,
ako aj mnohoročné skúsenosti s poskytovaním
manažovaných služieb 24/7. Viac informácií nájdete
na www.soitron.com

Powered by:
soitron
void

Nepodceňujte
kybernetické
hrozby_

Porozprávajte sa s našimi odborníkmi.

Kontakt_

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
Slovenská republika
IČO: 35955678
DIČ: 2022066937
IČDPH: SK2022066937

voidSOC, s.r.o.

Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
Slovenská republika
IČO: 46957545
DIČ: 2023692418
IČDPH: SK2023692418