logo
SK | CZ | EN | TR

Všetko, čo je online je vystavené riziku_

A dnes je online všetko, vrátane priemyselných riadiacich systémov- Industrial Control Systems (ICS.) Ako dôležitá súčasť každého moderného výrobného podniku, tieto systémy kontrolujú kritické časti produkcie, chladenie či vykurovanie, osvetlenie, monitorujú znečistenie prostredia a pod.

ICS dostupné z verejného internetu sú problémom, pretože:

V bezpečnom kyber-priestore by nemali byť z verejného Internetu dostupné žiadne ICS.

AKÁ JE REALITA?

V nasledujúcom grafe vidíte výsledok, koľko ICS na území ČR a SR je verejne dostupných z Internetu a ich delenie podľa 8 najpopulárnejších protokolov.

Pozn.: 2020-10-12 pridaný Moxa a ipc@chip

Modbus
SK: 111
CZ: 222
View_
Siemens
SK: 111
CZ: 222
View_
Tridium
SK: 111
CZ: 222
View_
BACnet
SK: 111
CZ: 222
View_
EtherNet
SK: 111
CZ: 222
View_
Lantronix
SK: 111
CZ: 222
View_
Moxa
SK: 111
CZ: 222
View_
ipc@chip
SK: 111
CZ: 222
View_

Uvedomujeme si, že zapezpečenie priemyselných systémov (ICS) nie je triviálne a má množstvo špecifík. Ide však zároveň o nevyhnutnosť pre zvýšenie odolnosti priemyselných firiem pred kybernetickými katastrofami. Radi s Vami o tom budeme diskutovať podrobnejšie a pracovať aj pre Vašu spoločnosť.

Kontakt_

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
Slovenská republika
IČO: 35955678
DIČ: 2022066937
IČDPH: SK2022066937